RESTAURERING AV BILDER

Reparasjon av gamle eller skadede bilder

RRestaurering og reparasjon av gamle eller skadede bilder får stadig nye muligheter etter hvert som teknologien går fremover. Og jeg kan ta på meg det aller meste.

Ved å kombinere Photoshop og kunstig intelligens kan jeg digitalt reparere alt fra gamle foto til utslitte maleri.
Jeg kan fjerne uønskede element, legge til manglende element, legge farge på sort hvitt bilder, forstørre oppløsningen, gjøre bildene skarpere med mer.
Det er nærmest uendelig med muligheter, så lenge bildene inneholder noe informasjon jeg kan jobbe ut fra.

I eksemplene har jeg avfotografert et 100 år gammelt konfirmantfoto hvor jeg så har reparert mindre skader og slitasjer, samt lagt farge på.
Samt digitalt restaurert et veldig gammelt kirkemaleri fra Sørvestlandet, hvor store deler av maleriet manglet opprinnelig.

Restaurere og reparere gamle bilder.Restaurere og reparere gamle bilder.
Restaurere og reparere gamle bilder.Restaurere og reparere gamle bilder.
Restaurering og reparasjon av bilder, foto og maleri.Restaurering av bilder, foto og maleri.
Restaurering og reparasjon av bilder, foto og maleri.Restaurering av bilder, foto og maleri.

Behov for restaurering av bilder eller foto?

La meg gjøre jobben.

Behov for restaurering av
bilder eller foto?

La meg gjøre jobben.

Fotograf i Trondheim » Restaurering